Om gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi som tar utgangspunkt i øyeblikket her og nå. Ved å bli mer oppmerksom på egne følelser og handlinger, står vi ofte bedre rustet til å håndtere ulike situasjoner og relasjoner på en mest mulig hensiktsmessig måte.


I møtet her og nå blir det tydelig hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner har en tendens til å tilpasse oss omgivelsene. Når disse mønstrene blir synlige i terapirommet,  kan vi sammen utforske relasjonelle utfordringer og på den måten øke bevisstheten og gjøre nye erfaringer.

Jeg er medlem av

Forening for GestaltTerapeuter


Det betyr at jeg går jevnlig i veiledning og at jeg er underlagt både tausehetsplikt og foreningens etiske reningslinjer.

Her og nå

Kjenner du presset på skuldrene dine og en kriblende uro i brystet? Overmannes du av alle tankene i hodet ditt som uten stans forteller deg alt du må og bør gjøre, samtidig som de kritiserer deg for alt du ikke fikk til eller burde gjort annerledes?


Klarer du å stoppe opp? Trekke pusten langt ned i magen, forbi uroen i brystet og løfte blikket? Bare et lite øyeblikk.


Kanskje kjenner du den klare høstluften mot kinnene, og hører den forsiktige lyden av løvet under føttene dine. Ikke fordi du må eller bør. Bare fordi du har muligheten - til å være akkurat her og nå. Uten press, uro og tanker.


Et aldri så lite friminutt fra fortiden og fremtiden. Hjemme i deg selv. Her og nå.